PLAKFOTO.NL - jouw foto als stickers / plakplaatjes in diverse snijvormen.
Logo PLAKFOTO.nl
 

Algemeen

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, en

onder voorbehoud van prijswijzigingen tenzij anderszins specifiek is aangegeven.

 

Verzendkosten

Voor verzending van de stickers brengt Plakfoto.nl verzendkosten in rekening.

De hoogte van de verzendkosten bedragen € 2,95 voor verzending binnen Nederland en € 3,95 voor verzending binnen Europa, ongeacht het aantal produkten.

Wij versturen via PostNL.

 

Levering en Betaling

Plakfoto.nl behoudt zich het recht voor administratiekosten per aanmaning in rekening te brengen.

Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument.

 

Recht van retour vervalt

Voor artikelen besteld via internet geld de wet "kopen op afstand" en heeft u recht op

retour van artikelen. Plakfoto.nl levert alleen maatwerk waarvoor het recht van retour

niet geldt. Door uw bestelling te bevestigen plaatst u de order. Bij tussentijds annuleren van orders zullen de tot dan toe gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Eventuele fouten of mankementen dient u ons binnen 7 werkdagen na ontvangst van de

stickers per email of schriftelijk te melden.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waar blijft tot het moment van volledige betaling van het factuurbedrag ons eigendom.

 

Aansprakelijkheid

 • Plakfoto.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van de door haar geleverde produkten en/of diensten.
 • Plakfoto kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de afbeeldingen en teksten die op de stickers worden gedrukt.
 • Wij behouden ons het recht voor om orders met racistische of ongepaste teksten te annuleren. Auteursrechtelijke aanspraak tegen ons is uitgesloten. Ook de aanspraak op vervolgschade is uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit te late leveringen.
 • Plakfoto.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 • Plakfoto.nl kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor maximaal het totale bedrag van de levering in kwestie.

Bewaren van aangeleverde modellen en digitale

Wij bewaren alleen de definitieve bewerkte ditigale beelden van uw orders voor mogelijke herdrukken. Wij zijn niet verplicht door u aangeleverde voorbeelden en digitale bestanden te bewaren.

 
  E-mail:  
  Wachtwoord:  
  Herinner mij   
  Login vergeten Registreer  
   
  Voorbeeldafbeelding  
 
   
  Wij versturen met
   
  Copyright © 2007-2024 Plakfoto.nl